Australian Computer Society Experience Deduction

ACS trừ điểm kinh nghiệm làm việc của bạn như thế nào?

ACS – Australian Computer Society được cấp phép bởi DHA làm cơ quan đánh giá chính thức để đánh giá các ngành nghề liên quan đến ICT vì mục đích di cư có kỹ năng.

ACS đánh giá nền giáo dục của bạn để phù hợp với hệ thống giáo dục của Úc và cung cấp một đánh giá kỹ năng (SA) để đánh giá bằng cấp của bạn là Chuyên ngành ICT hoặc Minor, điều này lần lượt quyết định trải nghiệm làm việc của bạn.

Vì bạn chọn định cư theo phương án định cư có kỹ năng tổng quát, bạn phải có được một Skill Assessment tích cực, điều này sẽ hỗ trợ việc bạn nhận về giáo dục, công việc hoặc … điểm partner’s profile.

Thông thường, căn cứ vào những gì chúng ta đã thấy cho đến nay, có rất nhiều kỹ sư muốn tránh viết Competency Demonstration Report (CDR), đã cố gắng khẳng định kinh nghiệm của họ với ACS chỉ để có được một Skill Assessment tích cực, nhằm bổ sung điểm vào hồ sơ của partner.

Đối với cử nhân, áp dụng theo đường đánh giá kỹ năng, ACS trừ tối thiểu 2 năm và tối đa 6 năm so với tổng kinh nghiệm làm việc của bạn. Bạn sẽ bị trừ 2 năm kinh nghiệm vào mỗi hồ sơ kể từ khi ACS coi 2 năm ban đầu là thời gian đào tạo.

Số năm kinh nghiệm sẽ bị trừ đi phụ thuộc vào cách học vấn của bạn phù hợp với hồ sơ công việc của bạn.

Căn cứ vào hình minh họa, chúng tôi sẽ đưa ra một số ví dụ để chứng minh việc giảm trừ:

Ví dụ 1: Computer Science/Software Engineer/BIS, làm việc như một Software Engineer ANZSCO mã 261313.

-Hồ sơ này so với cử nhân AQF chuyên ngành ICT sẽ  giảm 2 năm.

Ví dụ 2: Bachelor of Engineering in Electrial/Electronics  software engineer ANZSCO mã 261313.

-Nếu bạn là một  Electrial/Electronics Engineer tốt nghiệp ít nhất 33% các môn học trong ICT: Quantum Computing, Embedded System and Microelectronics Programming. Hầu hết có thể, bằng cấp của bạn được đánh giá là chuyên ngành ICT, bạn sẽ nhận được một Skill Assessment tích cực với mức trừ 4 năm.

Ví dụ 3: Bằng cấp không liên quan đến ICT trong lĩnh vực Technical hay Science, bạn làm việc như một Software Engineer – ANZSCO mã 261313

-Nếu bạn tốt nghiệp Bachelor of Engineering in Mechatronics/Petroleum/Geoscience với ít nhất 22% các môn học trong lĩnh vực liên quan ICT: Programming Control, Log P rocessing. Bằng này được xem là ít liên quan đến ICT, chúng tôi đã thấy nhiều hồ sơ của Mechatronics Engineer, Modelling Geoscientist được đánh giá giảm 5 năm theo ngành Software Engineer.

Ví dụ 4: Bằng cấp không liên quan đến ICT trong kinh doanh, làm việc  như một Software Engineer/ICT BA ANZSCO  mã 261313/261111

-Bachelor of Business Administration, Financial Modelling, MBA với ít nhất 22% các đối tượng trong ICT. Những bằng cấp này cũng được xem là ít liên quan đến ICT và bị giảm 6 năm theo Software Engineer/ICT BA, cung cấp 65% nội dung ICT phải có liên quan chặt chẽ đến nghề nghiệp được đề cử.

Bài viết này được dịch từ tiếng Anh sang tiếng Việt nên một số thông tin trên có thể không mang tính chuẩn xác cao. Do đó, bạn có thể xem bài viết tiếng Anh ở đây.

Để biết thêm chi tiết và thông tin về đánh giá ACS, vui lòng để lại lời nhắn thông qua Contact form của chúng tôi.

Scroll to Top