Engineering Technologist
and
Professional Engineer

Những câu hỏi thường gặp trong đánh giá kỹ năng ngành Engineering Technologist (ET) và Professional Engineer (PE).

Đạt được kết quả đánh giá kỹ năng tích cực, được xem là điều kiện bắt buộc để hướng tới Aussie PR theo chương trình định cư. Bạn nên đọc tất cả các thông tin có sẵn về Visa mà bạn quan tâm. Điều này giúp bạn xác định trường hợp của bạn có cần phải nộp Skill Assessments và khi nào bạn sẽ cần kết quả.

Skill Assessments được ban hành bởi các cơ quan có thẩm quyền, liên quan đến từng nhóm ngành. Cơ quan đánh giá kỹ năng là một tổ chức kiểm tra các kỹ năng của bạn có đáp ứng các tiêu chuẩn mà họ đặt ra, để phù hợp làm việc trong một ngành nghề liên quan hay không. Các cơ quan đánh giá kỹ năng có thẩm quyền phổ biến nhất bao gồm: Australian Computer Society Incorporated (ACS), Engineers Australia (EA), Trades Recognition Australia (TRA), Vocational Education and Training Assessment Services (VETASSESS).Bạn có thể tham khảo danh sách đầy đủ các nghề và cơ quan đánh giá kỹ năng tương ứng trong danh sách này:

👉 https://www.legislation.gov.au/Details/F2019L00278

Nếu bạn là một kỹ sư mong muốn được đánh giá kỹ năng, sẽ có 2 hướng đi phổ biến từ Engineers Australia (EA) cung cấp bao gồm ngành: Engineering Technologist (ET) and Professional Engineer (PE). Các câu hỏi của khách hàng cho 2 hướng đi này rất đa dạng. Trong số đó, có 2 câu hỏi phổ biến luôn được đặt ra là:

Dựa theo những tóm tắt được đưa ra, sự khác biệt giữa Enigneering Technologist (ET) và Professional Engineer (PE)  phụ thuộc vào khối lượng kiến thức hay nói cách khác là năng lực theo từng ngành. Một cách dễ hiểu hơn thì trong khi ET có kiến thức và kỹ năng tập trung vào lĩnh vực công nghệ. Tuy nhiên, PE có năng lực thuộc lĩnh vực kỹ thuật.

Theo mô tả chung của Engineering Technologist (ET), ET thường là những chuyên gia về lý thuyết và thực hành của một ngành cụ thể của công nghệ kỹ thuật hoặc công nghệ liên quan đến kỹ thuật ( thuộc lĩnh vực công nghệ), và cụ thể là trong việc ứng dụng, thích ứng hoặc quản lý trong nhiều lĩnh vực.

Nói về chuyên môn của ET, thì chuyên môn của họ có thể ở cấp độ cao và hoàn toàn tương đương với PE. Tuy nhiên, ET có thể không thực hiện cùng một phạm vi thuộc về lĩnh vực của PE, hoặc chịu trách nhiệm trên phạm vi rộng tương tự đối với các tương tác của các bên liên quan, đối với việc tích hợp hệ thống và tổng hợp các phương pháp tiếp cận tổng thể đối với các tình huống phức tạp và các vấn đề kỹ thuật phức tạp.

Thông qua đó, chúng ta có thể suy ra rằng ET tập trung vào ứng dụng trong một lĩnh vực chuyên môn, trong khi PE hoạt động trong một loạt các nhiệm vụ và trách nhiệm phức tạp. Do đó, PE đều có thể được coi là ET trong lĩnh vực thực hành chuyên ngành của họ. Ví dụ: một Mechanical Engineer có nền tảng liên quan HVAC có thể đủ tiêu chuẩn trở thành ET trong lĩnh vực MEP và HVAC.

Những phân tích về hai vai trò đó dẫn đến kết luận rằng tất cả PE, khả năng thành công của họ trong một lĩnh vực chuyên môn hoàn toàn có thể được chuyển đổi sang ET, tuy nhiên điều này không áp dụng ngược lại.

The answer is yes. As there are 6 pathways for engineering skill assessment:

Tiêu chí đánh giá về thời gian làm việc và trình độ giữa hai ngành này là như nhau. Có 6 hướng đi cho Skill Assessment đối với ngành Engineering Những bằng cấp được công nhận như sau:
1) Australian Qualifications
2) Washington Accord Qualifications
3) Sydney Accord Qualifications
4) Dublin Accord Qualifications
5) Other Recognised Qualifications

Bằng cấp không được công nhận và hướng đi dành cho Engineering Managers
6) Competency Demonstration Report (CDR)

Đối với những bằng cấp được công nhận ở trên, bạn chỉ cần nộp bằng cấp liên quan để được đánh giá là PE, mà không cần phải viết competency demonstration report (CDR). Đối với các bằng cấp không được công nhận khác, bạn cần phải viết CDR để đủ điều kiện trở thành PE.

Tuy nhiên, bất kể trình độ của bạn như thế nào, nếu bạn muốn trình độ chuyên môn và thời gian làm việc của mình được đánh giá là ET, bạn cần phải viết CDR để thể hiện đầy đủ năng lực của mình thuộc lĩnh vực chuyên môn trong suốt thời gian làm việc. Sự thành công của đánh giá kỹ năng ET và kinh nghiệm làm việc liên quan, phụ thuộc vào cách bạn thiết lập uy tín của mình trong lĩnh vực cụ thể đó.

Đối với các bằng cấp không được công nhận và hướng đi cho Engineering Managers, để hoàn thành bài đánh giá của bạn ở cả ET và PE, bạn phải viết 2 CDR cho tất cả các tài liệu khác. Tất cả những tài liệu này cần được thiết lập một kế hoạch thích hợp trước khi nộp, để thể hiện một cách đầy đủ và điều chỉnh năng lực của bạn cho cả hai lĩnh vực trên.

Nếu như bạn muốn tìm hiểu thêm về Skill Assessment, hãy gửi thông tin của bạn qua trang Đặt lịch tư vấn của chúng tôi để được tư vấn thêm.

Scroll to Top