CÁC LOẠI THỊ THỰC ĐỊNH CƯ
DIỆN TAY NGHỀ ÚC

Subclass 491

Thị thực diện tay nghề vùng miền

Subclass 190

Thị thực diện tay nghề có bảo lãnh

Subclass 189

Thị thực diện tay nghề độc lập

 

NHỮNG ĐIỀU KIỆN CHUNG

Bên cạnh đó, với Thị thực 189, bạn không cần bảo lãnh từ Chính phủ hay người thân. Tuy nhiên, khi nộp đơn xin Thị thực 190 và 491, bạn cần có sự bảo lãnh của Cơ quan Chính phủ Tiểu bang hoặc vùng lãnh thổ. Đối với Thị thực 491, bạn còn có thể được người thân đủ điều kiện bảo lãnh.

Hơn nữa, với Thị thực 190 và 491, bạn còn phải đáp ứng những yêu cầu cụ thể của Tiểu bang mà bạn nộp đơn xin Thị thực.

QUY TRÌNH

 

KIỂM TRA

Kiểm tra nghề nghiệp của bạn trong danh sách nghề nghiệp có kỹ năng, bạn phải vượt qua kỳ đánh giá kỹ năng của cơ quan đánh giá kỹ năng tương ứng với ngành nghề của bạn (từ 65 điểm).

ĐĂNG KÝ

Gửi biểu hiện quan tâm (EOI*) trong SkillSelect.

CHỜ NHẬN THƯ MỜI

Chờ thư mời nộp đơn xin Thị thực.

CHUẨN BỊ TÀI LIỆU

Thu thập tài liệu của bạn để chuẩn bị nộp Thị thực.

NỘP ĐƠN

Nộp đơn xin Thị thực trong vòng 60 ngày kể từ ngày nhận được thư mời xin Thị thực.

Nhìn chung, quy trình xin Thị thực bao gồm những bước sau

(*) Biểu thị sự quan tâm (EOI) là bước thể hiện sự quan tâm của bạn khi xin Thị thực. Ở bước này, bạn phải nộp thông tin của mình cho Chính phủ Úc để nhận được thư mời nộp hồ sơ xin Thị thực.

(**) Phân loại nghề nghiệp theo tiêu chuẩn của Úc và New Zealand (ANZSCO): ANZSCO là phân loại dựa trên kỹ năng được sử dụng để phân loại tất cả các ngành nghề và công việc được thực hiện vì lợi nhuận trên thị trường lao động Úc và New Zealand. ANZSCO cung cấp thông tin về mức độ kỹ năng của công việc, bằng cấp và/hoặc kinh nghiệm cần thiết để làm việc trong các ngành nghề.

Ngày tạo: 03/11/2022

Scroll to Top