Đặt lịch tư vấn

Các buổi tư vấn của chúng tôi, được diễn ra thông qua ứng dụng trực tuyến Zoom Meeting hoặc trực tiếp qua điện thoại. Thời gian tư vấn được hiển thị theo giờ Úc/Melbourne (AEST).

Sau khi hoàn tất thông tin, bạn sẽ nhận được thông tin chi tiết buổi tư vấn cũng như xác nhận thanh toán cho dịch vụ, từ Admin của chúng tôi.

 

Location
Migration Agent
Service
Service Extras
Date & Time
Recurring info
Information
Cart
Confirmation
We aren’t able to process your payment. Please, try again.
Thank you for your request!
Your confirmation number:

Scroll to Top